Single post

Microsoft ออกอีเมล์แจ้งพนังงานไม่ให้เล่นมุกตลกในวัน April Fools

วัน April Fools หรือวันโกหกในวันที่ 1 เมษายน ที่จะถึงนี้ Microsoft ได้ออกอีเมล์แจ้งเตือนพนังงานของตัวเอง ไม่ให้ทำกิจกรรม หรือเล่นมุกตลกใด ๆ เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เนื่องจากบริษัทแจ้งว่าที่ผ่านมามีทั้งผลลัพธ์ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งหากเป็นด้านลบก็จะส่งผลต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงต้องแจ้งให้หยุดระงับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัน April Fools นี้ไปซะ

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ