Single post

Facebook Bug ลบ Live Video แล้วไม่สามารถกู้คืนได้

Facebook ประกาศพบ Bug ที่เมื่อผู้ใช้งานทำการลบ Live Video แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนการลบ หรือย้อนกลับได้ ทำให้ Live นั้นๆหายไปทันที โดย Bug นี้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราถ่าย Live เสร็จ แล้วกำลังจะตั้งสถานะเป็นวีดิโอใน Feed ข่าวของเรา แต่อาจจะติดปัญหา ยังทำไม่เสร็จ มันจะทำให้วีดิโอนั้นหายไปเลย

ทั้งนี้ Facebook ได้ทำการแก้ไข Bug นี้แล้ว และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทาง Facebook ก็จะแจ้งเตือนให้ทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการอัพวีดิโอให้เสร็จสิ้นอีกด้วย

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ