Tag: Yahoo Finance

Yahoo! ปล่อยฐานข้อมูลการใช้เว็บข่าวของผู้ใช้ เพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลการใช้เว็บข่าวของผู้ใช้ Yahoo! อาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Machine Learning ที่สามารถนำมาปรับปรุงระบบเรียงลำดับข่าวได้ ดังนั้น Yahoo! จึงได้ปล่อยฐานข้อมูลการใช้เว็บข่าวของผู้ใช้ให้กับนักวิจัย โดยเป็นข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2015 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance, Yahoo Movies และ Yahoo Real Estate สำหรับข้อมูลที่มอบให้นักวิจัยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับข่าวนั้นๆ และข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน เช่น เพศ, อายุ, พื้นที่ที่ใช้งาน แต่จะไม่มีข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ