Tag: Uber เพิ่มตัวเลือก Driver Share My Trip ให้คนขับแชร์ข้อมูลของตนเอง

Uber เพิ่มตัวเลือก Driver Share My Trip ให้คนขับแชร์ข้อมูลของตนเอง

ตัวเลือก Driver Share My Trip ที่ Uber เพิ่มเข้ามานั้น ทำให้คนขับสามารถแชร์ข้อมูลของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งที่ตั้ง, เส้นทางของคนขับ และทะเบียนรถ ให้กับผู้ติดต่อที่ต้องการข้อมูลดังกล่าว ซึ่งก็คล้ายกับการแชร์ข้อมูลของผู้โดยสาร นั่นเอง อย่างไรก็ตามคนขับสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลา หากไม่ต้องการแชร์ข้อมูล

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ