Tag: Tacotron 2

AI ของ Google สร้างเสียงพูดได้เหมือนเสียงจริงของมนุษย์

Tacotron 2 เป็นระบบสังเคราะห์เสียงพูดจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
ของ Google เวอร์ชั่นล่าสุด และเป็นเวอร์ที่พิเศษมากเพราะ Tacotron 2
มันสามารถสังเคราะห์เสียงได้เหมือนเสียงมนุษย์มาก แทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียว
สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง แม้จะเป็นคำที่สะกดเหมือนกันอย่างคำว่า read
(กริยาช่อง 1) และ read (กริยาช่อง 3) ก็ตาม สามารถตอบสนองต่อวรรคตอน
การใส่จุลภาค (comma) และเรียนรู้คำที่เน้นเสียงหนัก รวมถึงวิเคราะห์เครื่องหมายคำถาม (Question Mark)
เพื่อปรับโทนเสียงได้อีกด้วย หากใครต้องการฟังเสียงตัวอย่างคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ