Tag: Microsoft เปิดบริการด้าน AI ตัวใหม่ Carlendar.help

บริการด้าน AI ตัวใหม่ของ Microsoft Carlendar.help

Microsoft เปิดบริการด้าน AI ตัวใหม่ ชื่อว่า Carlendar.help โดยตอนนี้กำลังเปิดให้ใช้งานในวงปิดอยู่ หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://calendar.help

สำหรับการนำ Carlendar.help มาใช้นั้น จะให้ Cortana เป็นผู้ช่วยจัดการตารางนัดหมายให้เรา โดยที่เราไม่ต้องตอบกลับเมล์ไปยังคู่สนทนาคนอื่นๆด้วยตัวเอง เพราะ Cortana จะอ่านตารางนัดหมายของเราว่ามีเวลาไหนว่างบ้าง และตอบให้เราอัตโนมัตินั่นเอง สิ่งที่เราต้องทำมีเพียงแค่เขียนอีเมล์นัดประชุมอันแรก จากนั้นให้ cc Cortana กับผู้ร่วมสนทนาทุกคน และเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับเวลานัดหมายที่ Cortana เสนอ ก็จะมีปฏิทินนัดหมายดังกล่าวเข้ามาให้เรา

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ