Tag: Instagram Stories

Instagram ให้ทุกคนเพิ่ม Link Sticker ได้

ปลดล็อกแล้ว Instagram ประกาศผู้ใช้งานทุกคนสามารถเพิ่ม Link Sticker หรือเป็นการฝังลิงค์ลงใน Instagram Stories ได้ จากที่ตอนแรกให้เพิ่มได้เฉพาะบัญชีธุรกิจเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะ Link Sticker ช่วยให้คนอ่านเข้าไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมจากลิงค์ได้ หากไม่ระวังก็อาจมีผู้หวังดีใส่ลิงค์ที่เป็นสแปมหรือลิงค์หลอกลวงได้ และหาก Instagram พบผู้ใช้ที่ใส่ลิงค์แบบไม่หวังดี ก็จะทำการแบนผู้ใช้นั้นๆ จากการใช้งาน Link Sticker ทันที

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ