Tag: Google Self Driving Cars

Google เปิดเว็บไซต์รายงานประจำเดือน การทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ

รถยนต์ไร้คนขับของ Google ได้มีการเปิดทดสอบมาเป็นเวลานานแล้ว หลายคนที่ติดตามข่าวนี้ก็จะทราบดี เนื่องจากมีการสรุปผลอุบัติเหตุจากการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับออกมาด้วย ซึ่งผลก็เป็นไปในทางที่ดี ขณะนี้ Google ก็ได้ทำการเปิดเว็บไซต์สำหรับรายงานประจำเดือน ผลการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ โดยจะรายงานความคืบหน้า และสถานการณ์ต่างๆ ที่รถยนต์ไร้คนขับต้องเจอบนถนน เช่น เมื่อเจอรถพยาบาลฝ่าไฟแดง, การตอบสนองต่อวัตถุหลายๆอย่างในเวลากลางคืน เป็นต้น แถมยังจะมีการเปิดหน้าเว็บบอร์ด เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมพูดคุย เมื่อต้องเจอกับรถยนต์ไร้คนขับได้อีกด้วย

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ