Tag: Google I/O

Google ประกาศเปิดลงทะเบียนผู้สนใจซื้อบัตร Google I/O 2017 แล้ว

งาน Google I/O ปี 2017 ใกล้เข้ามาแล้วแม้ว่าจะยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่นอน แต่ทาง Google ก็ได้ประกาศเปิดลงทะเบียนผู้สนใจซื้อบัตรเข้างาน Google I/O แล้ว โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. (23 กุมภาพันธ์ ตี 1 เวลาประเทศไทย) ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. (28 กุมภาพันธ์ 8 โมงเช้า เวลาประเทศไทย) โดย Google ยังไม่บอกวิธีการคัดเลือกผู้ที่จะได้ซื้อบัตรเข้างาน รวมทั้งรายละเอียดราคาบัตร และจำนวนบัตรด้วย

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ