Tag: Google Cloud Platform

Google Compute Engine เปิดให้ผู้ใช้เช่าเหมาเครื่องไม่ต้องแบ่งใครได้แล้ว

การเช่า VM บนคลาวด์ใช้งานนั้น บนเครื่องจริงๆหนึ่งเครื่องจะมี VM จากผู้ใช้หลายรายใช้งานร่วมกันอยู่ ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบ เพราะต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากใช้เครื่องร่วมกับใคร ล่าสุด Google จึงเปิดให้ Google Cloud Platform ออกบริการสำหรับเช่าเครื่องบน Google Compute Engine โดยเป็นการเช่าทั้งเครื่องแบบ sole-tenant ใช้งานคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร ส่วนค่าใช้จ่ายยังคงคิดตามจำนวนโหนดที่ใช้งาน คูณด้วยระยะเวลาเป็นวินาทีเช่นเดิม และยังได้ส่วนลดตามปกติด้วย

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ