Tag: ไวรัส SolarWinds

ไวรัสใหม่ SolarWinds โจมตี Microsoft

Microsoft ออกมารายงานข่าวการค้นพบการโจมตีจากไวรัส SolarWinds ที่เจาะระบบและฝังตัวอยู่ในระบบ ทำให้สามารถเข้าถึง Source Code ของระบบ Microsoft ได้ และทีมวิศวะของ Microsoft ก็ได้ตรวจสอบ แต่ไม่พบว่ามีการแก้ไขโค๊ดแต่อย่างใด คาดว่าอ่านได้เพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม การโจมตีของ SolarWinds ทำให้ทาง Microsoft ให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าเป็นการโจมตีรูปแบบใหม่ ที่ต้องการจะอ่านโค๊ดของโปรแกรมเท่านั้น มันก็จะสามารถนำพาไปสู่การแฮกในรูปแบบต่างๆ เช่น หาช่องโหว่ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น เพราะว่ารู้โครงสร้างของโปรแกรมผ่าน Source Code ที่ได้มา นั่นเอง

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ