Tag: โครงการ Project Storm

Facebook ทดสอบการล่มของศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ในปี 2012 พายุเฮอริเคน Sandy ได้สร้างความเสียหายให้กับศูนย์ข้อมูลของทาง Facebookไป 2 แห่ง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก หลังจากนั้น Facebook ก็ได้ตั้งโครงการ Parikh โดยมีแนวคิดที่จะวิเคราะห์ ทดสอบ และป้องกันการเปิดภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการล่มของศูนย์ข้อมูล โดยจัดตั้งโครงการ Project Storm ขึ้นมา ดูแลโดยทีม SWAT โครงการนี้ถูกทดสอบอยู่นานถึง 2 ปี

และในที่สุด การทดสอบจริงๆก็จะเริ่มขึ้น Facebook ได้ทำการทดสอบทำให้ศูนย์ข้อมูลตัวเองล่มจริงๆ ทำให้ทีมงานวิศวกรของ Facebook ปั่นป่วนอย่างมากในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งการทดลองนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้งาน Facebook อย่างเรา หรือเรียกได้ว่าแทบไม่รู้เลยว่ามีการทดสอบ และระบบศูนย์ข้อมูลของ Facebook ล่มไปจริงๆ ซึ่งก็ต้องยอมรับประสิทธิภาพของ Facebook เลยว่ามันเจ๋งจริงๆ

นำเสนอโดย: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดฟรี ส่งเสริมความรู้แด่สามัญชน | แผนที่เว็บ